Живеят само влюбените,     останалите просто съществуват.                                   Уилям Шекспир                                          …